ZMIANA W SEGREGACJI ODPADÓW

2020-01-23

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wprowadzona została niewielka zmiana w segregacji odpadów na terenie naszej gminy. Zmiana dotyczy segregacji opakowań wielomateriałowych. Do tej pory opakowania te segregowaliśmy razem z papierem, od nowego roku segregujemy je razem z tworzywem sztucznym i metalem.

Zmiana w segregacji odpadów - ulotka

Firma realizująca zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z terenów Gminy Pyskowice realizuje sukcesywnie zadanie mające na celu przygotowanie gniazd śmietnikowych do prawidłowej segregacji. Naklejki, którymi oklejone zostały pojemniki w latach ubiegłych, na dzień dzisiejszy nie zawierają zmiany, która została wprowadzona od 1 stycznia. W związku z powyższym, do momentu ich aktualizacji proszę kierować się wytycznymi zawartymi w ulotkach dostarczonych do Państwa ze styczniowym wydaniem „Przeglądu Pyskowickiego”. ZOBACZ ULOTKĘ. Ponadto obowiązujące zasady segregacji dostępne są również w zakładce Odpady/Zasady odbioru śmieci.

 

W związku z wprowadzoną zmianą, wymuszoną przepisami prawa, prosimy Państwa o wyrozumiałość i współpracę, w efekcie której wspólnymi siłami wprowadzimy system zgodny z obowiązującymi standardami w gospodarce odpadami.