Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

2020-02-13

Od 1 stycznia 2020 roku każdy z nas, wzorem właścicieli domów jednorodzinnych, musi zadbać o to, aby posegregowane odpady trafiały do właściwych pojemników, oznaczonych kolorami. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie sankcjami finansowymi.  

ZMIANA ZASAD SEGREGACJI ODPADÓW

W 2020 roku Polska musi osiągnąć 50 procentowy wskaźnik recyklingu i odzysku surowców wtórnych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło.

To obowiązek nałożony na nas przez Unię Europejską. Warto zaznaczyć, że w 2018 roku Polacy osiągali około 25 proc. odzysku (należało 30 proc.). W Pyskowicach było lepiej – 36,81 procent, jednak do wymaganych 50 – obowiązujących w tym roku – ciągle daleko.

Dlatego Sejm RP nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadził obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców.          

Od 1 stycznia 2020 roku każdy z nas, wzorem właścicieli domów jednorodzinnych, musi zadbać o to, aby posegregowane odpady trafiały do właściwych pojemników, oznaczonych kolorami. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie sankcjami finansowymi.     

Kontrolę prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady. W przypadku braku segregacji chociażby przez jednego lokatora, wszyscy mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnej ponoszą odpowiedzialność solidarną - tak stanowi prawo. Bez wątpienia, na znaczeniu zyska więc solidarność sąsiedzka. Wystarczy bowiem jeden lokal, który o porządek nie zadba, a konsekwencje (wyższą opłatę) poniosą wszyscy mieszkańcy bloku.

A jakie są tego konsekwencje? Mieszkańcy, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów, obciążani będą podwyższoną opłatą., którą gminy zmuszone będą naliczać w wysokości od dwu do czterokrotności stawki podstawowej za odbiór odpadów komunalnych.

W Pyskowicach, podwyższona opłata stanowić będzie dwukrotność stawki podstawowej (tj. 27,50 zł/osobę) i wyniesie 55 zł od mieszkańca za miesiąc, w którym odpady nie były zbierane w sposób selektywny (na podst. Uchwały Nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r.). Nowa stawka obowiązywać będzie od 1 marca br.

Przykładowo: miesięczna opłata za odbiór odpadów dla 4-osobowej rodziny wynosić będzie 110 zł w przypadku segregowania odpadów. Jeśli jednak odpady nie będą segregowane, ta sama rodzina zapłaci juz 220 zł.

Warto zatem wziąć odpowiedzialność swój domowy budżet i prowadzić segegację. Warto także motywować sąsiadów, ażeby również i oni włączyli się w prawidłowy przebieg selektywnej zbiórki odpadów.

Dodatkowych informacji w sprawie selektywnej zbiórki odpadów można zasięgnąć w swojej administracji lub w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach - w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod numerami telefonów (32) 332 60 13 lub (32) 332 60 12 - w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad segregacji odpadów w naszej gminie.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę