ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH GMINNYCH

2009-10-20

W połowie bm. na terenie miasta Pyskowice na drogach gminnych zostały wprowadzone zmiany organizacji ruchu drogowego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz ochrona drogi mająca na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi poprzez niewłaściwe użytkowanie. Przybyło również kilka nowych stanowisk postojowych przeznaczonych dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne lub mające trudności w poruszaniu się.

Poniżej przedstawiamy przykłady najistotniejszych zmian w oznakowaniu dróg, równocześnie zwracając się do mieszkańców o ostrożną jazdę w celu dostosowania się do nowego oznakowania, bowiem jazda „na pamięć" może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub narazić kierowcę na mandat:

• ruch jednokierunkowy na ulicy Paderewskiego, Drzymały, Ks. Bończyka,

• zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 16 ton na ul. Sikorskiego od ul. Powstańców Śląskich,

• zakaz zatrzymywania się na ul. Poniatowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Osiedlową oraz na ul. Armii Krajowej na wysokości pl. Poniatowskiego,

• zakaz ruchu na ul. Czereśniowej wjazd z ul. Wolności z wyłączeniem mieszkańców ul. Czereśniowej, Szczęść Boże oraz Wiśniowej.

Nowe stanowiska dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne lub mające trudności w poruszaniu się zostały oznakowane między innymi na następujących parkingach:

• ul. Mieszka I przy Kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła,

• ul. Wojska Polskiego 3,

• ul. Szpitalna naprzeciw Szpitala Powiatowego,

• pl. Poniatowskiego.

Nadmieniamy, że zmiany organizacji ruchu zostały wprowadzone w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 177 poz. 1729).