ZMYŚLNA SALA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH

2019-10-22

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach, powstała sala do zajęć terapii integracji sensorycznej. Ponieważ odbywające się w niej zajęcia będą kształtowały i doskonaliły odbiór świata za pomocą zmysłów, to w odróżnieniu od innych sal, nie ma ona numeru, a nazwę: „ZMYŚLNA SALA".
W tworzeniu „ZMYŚLNEJ SALI" uczestniczyły nauczycielki, które będą prowadzić w niej zajęcia: Ewa Ossowska, Katarzyna Dajcier-Klimala i Katarzyna Iwanicka.
Sala została sfinansowana ze środków własnych szkoły.

ZMYŚLNA SALA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH