Znamy wyniki weryfikacji wniosków w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego

2021-07-20

Zakwalifikowanych do dalszego etapu procedury zostało siedem wnioskowanych zadań, które pozytywnie przeszły weryfikację pod kątem formalno-merytorycznym w trwającej V edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego.

V edycja PBO - kolejny etap

Zadania zakwalifikowane do dalszej procedury V edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego

  1. Utwardzenie ciągów pieszych łączących pl. Żwirki i Wigury z ul. Czereśniową oraz ul. Kościuszki z ul. gen. Sikorskiego
  2. Remont nawierzchni drogi łączącej ul. Szpitalną z ul. Poznańską
  3. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy ul. Mickiewicza
  4. Budowa małej infrastruktury rowerowej na terenie pyskowickich placówek oświatowych
  5. Budowa skatepointu/skatespotu w południowej części miasta
  6. Mini ogród sensoryczny
  7. Ogród integracji międzypokoleniowej w Pyskowicach

Zadania niezakwalifikowane* do dalszej procedury V edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego

  1. Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy placu dożynkowym
  2. Rozbudowa skateparku
  3. Giveboxy na terenie całych Pyskowic

* Wnioskodawcom przysługuje możliwość odwołania, na podstawie § 21 Uchwały nr XXIX/288/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego


Głosowanie, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, rozpocznie się 23 sierpnia i potrwa do 3 września br.


Szczegóły dotyczące Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego, procedury i harmonogram działań dostępny w zakładce Pyskowicki Budżet Obywatelski oraz na stronie https://bip.pyskowice.pl/bipkod/26919603