ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY

2016-08-03

Od czerwca 2014 roku realizowany jest ogólnopolski program wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. W ramach programu członkom rodzin wielodzietnych wydawane są karty uprawniające do zniżek na różnego rodzaju towary i usługi oferowane przez Partnerów Karty Dużej Rodziny. Rodzicom karty wydawane są dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę, natomiast osobom niepełnosprawnym – na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach informuje o możliwości oraz chce zachęcić lokalnych przedsiębiorców, instytucje, właścicieli firm z różnych branż do przystąpienia do ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodzina jako Partner. 

Karta Dużej Rodziny - logo programu

Status partnera programu daje korzyści, takie jak wzrost rozpoznawalności, pozyskanie lojalnych, starych i nowych klientów, a tym samym większe zyski, możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej biznesu. Partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

 

Liczba partnerów stale rośnie i aktualnie w programie uczestniczy ponad 1000 firm i instytucji, oferujących zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w Polsce.

 

Obecnie firmy i instytucje, które zechcą przystąpić jako Partnerzy do programu Karta Dużej Rodziny mogą to zrobić szybciej i wygodniej poprzez nowy Moduł Obsługi Partnera dostępny na stronach: www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl. W celu zgłoszenia swojej firmy należy wypełnić e-deklarację, w której należy wskazać proponowane zniżki. Umowa zostanie podpisana po uzgodnieniu warunków współpracy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewodę (dla pomiotów działających lokalnie). Co ważne, by dołączyć do Parterów Karty Dużej Rodziny nie trzeba być dużą firmą.

 

Wzory umów, formularz zgłoszeniowy, czy broszura informacyjna dostępne są na stronie www.rodzina.gov.pl.