ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

2009-03-02

Od 02.03.2009 r. do 31.03.2009 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 Burmistrz Miasta Pyskowice informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 30 marca 2006 r. nr 52 poz. 379) w dniach od 01.03.2009 do 31.03.2009 producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.09.2008 do 29.02.2009 oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do CN 2710 19 49.

Wzór wniosku będzie można otrzymać w tut. Urzędzie w pokoju 107. Szczegółowych informacji udziela Wydział Finansowo-Budżetowy.