ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W 2019 ROKU - ZMIANY

2019-01-03

Od 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku oraz nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zmiany wynikające z ustawy, a wchodzące w życie 1 stycznia 2019 roku, przewidują zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych z 86 do 100 litrów. Dodatkowe środki otrzymają także hodowcy bydła, którzy będą mogli zwiększyć limit o dodatkowe 30 litrów do średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze producenci rolni będą musieli podać średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Na potrzeby nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku (wniosek do pobrania https://www.pyskowice.pl/podatki/formularze-2016.html), producent rolny może wystąpić do właściwego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła.
Przypominamy, że pierwszym terminem składania wniosków jest okres od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.