1 września porozmawiamy o Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy!

2022-08-29

Chcesz otworzyć lub rozwinąć działalność gospodarczą? Uważasz, że w Twojej okolicy istnieje niewykorzystany potencjał? Masz pomysł na aktywizację lokalnej społeczności, ale potrzebujesz funduszy? Koniecznie przyjdź na spotkanie 1 września do Ratusza na godz. 17.00. Tematem będą założenia do Lokalnej Strategii Rozwoju (LRS) na lata 2023 – 2027.

Logo LGD - na białym tle dwa nachodządze na siebie koła - duże zielone i małe niebieskie, w obszarze wspólnym połączone kolorem żółtym. Pod nimi napis Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska

LRS powstaje w ramach aktywności stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska. Na przełomie sierpnia i września br. w każdej z 16 gmin tworzących LGD odbywają się konsultacje poświęcone analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celów strategii oraz planowanych działań na lata 2023 – 2027.

Spotkanie w Pyskowicach zaplanowano na 1 września. Na godz. 16.00 do Ratusza serdecznie zapraszamy przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału wypełniając formularz - link

Dodatkowo zachęcamy do wypełnienia ankiety badającej potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Formularz dostępny jest pod linkiem: ankieta.

Warsztaty finansowane są z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”.