Urząd Miejski w Pyskowicach

Witamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Jesteśmy przekonani, że znajdą tutaj Państwo wszystkie potrzebne informacje pozwalające załatwić sprawę w naszym urzędzie oraz dowiedzieć się o działalności miasta Pyskowice.

Gmina Pyskowice jest z mocy prawa wspólnotą samorządową mieszkańców. Obecnie tworzy ją 16 390 pyskowiczan (dane na 31.12.2023), w tym 2 866 tych najmłodszych, do 17 lat, 10 322 w przedziale 18 - 64 lata i 3 202 seniorów, powyżej 64 roku życia.

Organami gminy są Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym, wykonawczym jest burmistrz wybierany w wyborach bezpośrednich. Burmistrz realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał rady przy pomocy Urzędu Miejskiego. W skład kierownictwa miasta oprócz burmistrza wchodzą jego zastępca, sekretarz oraz skarbnik. 

Urząd Miejski - akwarela - autor Mirosław Słomski