Rada Seniorów Miasta Pyskowice II kadencji

Pierwsza kadencja Rady Seniorów Miasta Pyskowice, czyli organu, który rozpoczął funkcjonowanie w 2022 roku, zakończy się 30 maja. W trakcie dwuletniej działalności członkowie rady zgłaszali inicjatywy, propozycje rozwiązań, uwagi w sprawach ważnych dla środowiska osób starszych w naszym mieście. Ich dzieło, w latach 2024-2026, kontynuować będą następcy. Nabór trwa do 3 czerwca.

Kandydatem może być przedstawiciel seniorów, który mieszka w Pyskowicach, ma ukończone 60 lat i posiada poparcie co najmniej 15 mieszkańców w wieku senioralnym.

Swoich kandydatów mogą zgłaszać również organizacje działające na rzecz środowiska seniorów. Każdy podmiot może zgłosić jednego przedstawiciela, wyłonionego zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.

Wzory formularzy oraz klauzula informacyjna dla kandydata dostępne są poniżej w linkach oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 109 na parterze.

Wypełniony formularz wraz z klauzulami informacyjnymi należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, przy ul. Strzelców Bytomskich 3, do 3 czerwca 2024 r. do godz. 14:30.