Komenda Straży Miejskiej


ul. Strzelców Bytomskich 3
44-120 Pyskowice,

I piętro, pokój 207, 208, 214

e-mail: sm@pyskowice.pl

tel. 986, 32 332 60 06

tel. kom. 601 636 986

fax 32 235 33 08