Wyróżnienie "Pyskowickie Wieże"

Podczas sesji 18 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Pyskowicach podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Pyskowickie Wieże". Uchwała ta, jako akt prawa miejscowego, weszła w życie 7 stycznia 2014 r. Została podjęta z inicjatywy wiceprzewodniczącego rady miejskiej radnego Józefa Rubina. Wyróżnienie stanowi wykonana w materiale patynowanym na brąz statuetka przedstawiająca stylizowane, uskrzydlone godło z herbu miasta, tj. dwie wieże na podstawie murowej, na której od strony przedniej nałożony jest metalowy, barwnie emaliowany wizerunek przyjętego herbu miasta. Całość osadzona jest na podstawie w kształcie graniastosłupa wykonanego w materiale również patynowanym na brąz, z przymocowaną od przodu metalową, prostokątną tabliczką z napisem minuskułowym „Pyskowickie Wieże", z pozostawieniem na niej miejsca na wygrawerowanie danych wyróżnionego podmiotu i daty przyznania. Wysokość całkowita statuetki 26 cm. Zanim Rada Miejska podjęła przedmiotową uchwałę, projekt ww. wyróżnienia uzyskał pozytywną opinię Ministra Administracji i Cyfryzacji. Podstawą wyrażenia tej opinii była uchwała Komisji Heraldycznej, która jest organem opiniodawczym ministra właściwego ds. administracji publicznej. Obowiązek uzyskania pozytywnej opinii wynika z przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. nr 31, poz. 130 z późn. zm.), która stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Wzory symboli ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną i wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Statuetka - wyróżnienie Pyskowickie Wieże