Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Wybory prezydenckie 2020
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Wyróżnienie "Pyskowickie Wieże"

Podczas sesji 18 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Pyskowicach podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Pyskowickie Wieże". Uchwała ta, jako akt prawa miejscowego, weszła w życie 7 stycznia 2014 r. Została podjęta z inicjatywy wiceprzewodniczącego rady miejskiej radnego Józefa Rubina. Wyróżnienie stanowi wykonana w materiale patynowanym na brąz statuetka przedstawiająca stylizowane, uskrzydlone godło z herbu miasta, tj. dwie wieże na podstawie murowej, na której od strony przedniej nałożony jest metalowy, barwnie emaliowany wizerunek przyjętego herbu miasta. Całość osadzona jest na podstawie w kształcie graniastosłupa wykonanego w materiale również patynowanym na brąz, z przymocowaną od przodu metalową, prostokątną tabliczką z napisem minuskułowym „Pyskowickie Wieże", z pozostawieniem na niej miejsca na wygrawerowanie danych wyróżnionego podmiotu i daty przyznania. Wysokość całkowita statuetki 26 cm. Zanim Rada Miejska podjęła przedmiotową uchwałę, projekt ww. wyróżnienia uzyskał pozytywną opinię Ministra Administracji i Cyfryzacji. Podstawą wyrażenia tej opinii była uchwała Komisji Heraldycznej, która jest organem opiniodawczym ministra właściwego ds. administracji publicznej. Obowiązek uzyskania pozytywnej opinii wynika z przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. nr 31, poz. 130 z późn. zm.), która stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Wzory symboli ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną i wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę