Pyskowickie Wieże 2020

Decyzją komisji przyznającej wyróżnienie "Pyskowickie Wieże” z dnia13 lutego 2020 r., uhonorowany został

  • Wacław Kęska - na wniosek mieszkańców w uznaniu całokształtu działalności na rzecz miasta Pyskowice i jego społeczności.

Pyskowickie Wieże dla Wacława Kęski

Długoletni burmistrz Pyskowic urodził się w gliwickich Łabędach, w których mieszkał do 27 roku życia. Ukończył Technikum Hutnicze w Gliwicach,, a następnie Wydział Metalurgiczny o specjalności odlewnictwo na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz studia podyplomowe w zakresie Prawa Pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1981 roku przeprowadził się do Pyskowic, których mieszkańcem jest do chwili obecnej.

Pierwszy kontakt z samorządem Pyskowic miał w 1998 r., kiedy zdobył mandat radnego i jednocześnie został wybrany przez radę miejską do składu Zarządu Miasta. W tej samej kadencji, w 2000 roku, został zastępcą Burmistrza Miasta Pyskowice.

W 2002 założył własny komitet wyborczy i wygrał wybory na burmistrza. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez 16 lat.

Wacław Kęska nie był burmistrzem tylko tytularnym. Był gospodarzem i włodarzem, był człowiekiem rozpoznawalnym przez całe pokolenia pyskowiczan. Zapisał się w historii naszego miasta m.in. jako inicjator bądź kontynuator współpracy partnerskiej z miastami we Francji, Niemczech i na Ukrainie, która również przyczyniła się do wszechstronnego rozwoju Pyskowic.

Zawsze leżał mu na sercu rozwój oświaty i kultury, którym to dziedzinom sprzyjał szczególnie. To on dał się zapamiętać jako burmistrz, który upowszechnił w naszym mieście imprezy plenerowe. Na szczególną uwagę zasługuje przygotowany i pilotowany przez niego jubileusz 750-lecia miasta.

Posiada m.in. odznaczenie srebrnym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju z 2010 roku, a w 2016 z rąk Prezydenta RP otrzymał złoty Krzyż Zasługi.

Wacław Kęska jest uczciwy, stanowczy, a przede wszystkim obowiązkowy. Od początku pełnienia funkcji burmistrza zawsze starał się być dostępny dla każdego, w każdej sprawie. W pamięć mieszkańców zapadły czwartkowe kolejki przed jego gabinetem, kiedy to przyjmował wnioski i rozwiązywał trudne zazwyczaj sprawy. I zawsze robił to z ogromnym oddaniem.

Prywatnie mąż, ojciec dwojga dzieci i szczęśliwy dziadek czworga wnucząt. Interesuje się wędkarstwem i turystyką.

Dla mieszkańców Pyskowic, to na zawsze Burmistrz Kęska - ten, który wyznaczył kierunek rozwoju miasta na długie lata.