Podatki 2024

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO GMINY PYSKOWICE:

PKO BP S.A. nr 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

Dla przelewów spoza Polski:
nr rachunku (IBAN) : PL 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953
COD SWIFT: BPKOPLPW