Aktualności


UWAGA! KONKURS "AKTYWNA SENIORKA" i "AKTYWNY SENIOR

Wzorem lat ubiegłych Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek ogłosił konkurs na Najaktywniejszą Seniorkę i Najaktywniejszego Seniora Roku 2022.

Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej.

Zgłaszającym mogą być osóby fizyczne (grupy osób), organizacje pozarządowe, podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz instytucje publiczne z terenu województwa śląskiego.

Zgłoszeń konkursowych można dokonywać do 10 października 2022 roku poprzez odpowiedni formularz, stanowiący załącznik do regulaminu konkursowego (załącznik nr 1) wraz z podpisanym formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (załącznik nr 2) oraz oświadczenie kandydata o ukończeniu 60 lat.

Wszystkie załączniki wraz z regulaminem dostępne są do pobrania poniżej.


 

Uwaga! KONKURS

WSPOMNIENIA ABSOLWENTA”

Portal specjalizujący się w tematyce rynku pracy i rozwoju zawodowego GoWork.pl organizuje konkurs dla mieszkańców z województw Dolnośląskiego i Śląskiego. 

Warunek? Musisz mieć ukończone 50 lat i ciekawą historię związaną z momentem ukończenia szkoły do opowiedzenia! 

Aby wziąć udział w konkursie, wyślij od 1 do 3 zdjęć, na których możemy zobaczyć moment Twojego ukończenia szkoły. 

Jakie emocje Ci towarzyszyły?

Jak kiedyś wyglądała młodzież?

Jak świętowaliście zakończenie roku?

 

Zgłoszenie wyślij na adres konkurs.gowork@gowork.pldo dnia 30.09.2022 r. 

W treści maila krótko opisz historię kryjącą się za fotografiami. 

 

GoWork.pl wybierze 3 najciekawsze zgłoszenia. Do wygrania wiele atrakcyjnych nagród!

 

Więcej informacji oraz regulamin znajdziesz na stronie: https://www.gowork.pl/lp/wspomnienia-absolwenta-slaskie