Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami


Właściciel nieruchomości, lub każda osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 311 lub 312. Poniżej linki do formularza deklaracji.

Deklarację na odpady można też wypełnić online i przesłać za pomocą ePuap (link) - ePuap.

Osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych samodzielnie wypełniają deklarację i składają ją w urzędzie miasta.

W przypadku mieszkańców budynków spółdzielczych i domów wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe), to zarząd wspólnoty lub zarządca składa deklarację w imieniu mieszkańców.

Za mieszkańców spółdzielni deklarację składa jej zarząd.

PRZYPOMINAMY, że obowiązuje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W związku z tym, wszystkich właścicieli nieruchomości, niezależnie od jej charakteru, obowiązuje segregowanie odpadów komunalnych

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy też zapewnienie miejsca, w którym będą stały dostarczone mu pojemniki na odpady komunalne oraz pojemniki do zbiórki odpadów segregowanych. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy na terenie nieruchomości powstanie miejsce, w którym zostaną ustawiane pojemniki - zabezpieczone przed ingerencją osób z zewnątrz.

Podkreślić należy, że nieruchomości wielomieszkaniowe, które mają swoje pojemniki na śmieci na cudzym terenie, muszą uzyskać zgodę właściciela tego terenu, by móc z niego korzystać.