Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Na co idą moje pieniądze
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
 • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Targowisko

Umożliwione zostaje korzystanie z terenu targowiska lokalnym producentom żywności. Dopuszczona zostanie możliwość prowadzenia handlu przez lokalnych producentów TYLKO ŻYWNOŚCIĄ, przede wszystkim płodami rolnymi oraz ARTYKUŁAMI OGRODNICZNYMI – sadzonkami. Na teren targowiska będą wpuszczane jedynie osoby wyposażone w maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe.

Z rekomendacją dotyczącą otwarcia targowisk zwrócił się do samorządów minister rolnictwa.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) reguluje zasady funkcjonowania targowisk. Dodatkowo Główny Inspektorat Sanitarny opracował wytyczne, jakie mają być przestrzegane podczas handlu.

 

Chcemy by osoby, które co tydzień przyjeżdżają do Pyskowic stojąc ze swoimi stoiskami wokół terenu targowiska, miały możliwość prowadzenia handlu w sposób bezpieczny i zorganizowany,  zarówno dla siebie jak i swoich klientów. 

 

Uruchomiana zostanie tylko górna płyta targowiska znajdująca się od strony ul. Strzelców Bytomskich. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, działalności targowiska może zostać ponownie zawieszona na podstawie wytycznych służb sanitarnych lub decyzji burmistrza Pyskowic.

 

 

Najważniejsze zasady obowiązujące podczas targu:

 • wjazd osób handlujących na targowisko  będzie następował w godzinach pomiędzy 5.30 a 7.00

 • pomiędzy straganami powinna być zachowana odległość minimum 3 m;

 • produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające; towar będzie podawany wyłącznie przez sprzedawcę;

 • kupujących obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznych odstępów (minimum 1,5 m);

 • z toalety znajdujące się na terenie targowiska korzystać mogą wyłącznie handlujący oraz obsługa targowiska;

 • zamknięcie targowiska nastąpi o godzinie 13.00; po każdym dniu targowym cała przestrzeń handlowa będzie każdorazowo dezynfekowana.

 


Burmistrz Miasta Pyskowice informuje, iż na podstawie Zarządzenia nr RZ.0050.291.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za rezerwację stanowiska (miejsca) sprzedaży na targowisku miejskim przy ul. Strzelców Bytomskich w Pyskowicach od dnia 1 stycznia 2020 r. opłata za rezerwację stanowiska będzie wynosiła 129,15 zł brutto (tj. 105,00 zł netto + 23%VAT).

Jednocześnie przypominamy, że w/w należność winna być wpłacana na konto Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w banku PKO Bank Polski S. A. nr konta 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953 z góry do 15-go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

 

 

 

Na terenie miasta Pyskowice funkcjonują dwa place targowe. Targowisko przy ul. Strzelców Bytomskich dostępne jest dla wszystkich handlujących i czynne jest w każdą środę. Natomiast na targowisku przy pl. Kopernika mogą handlować tylko rolnicy i działkowicze sprzedający produkty własne. Targowisko to jest czynne od poniedziałku do soboty.

 

Informacji w sprawie targowisk udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - tel. 32 332 60 10.

 

TARGOWISKO PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę