Targowisko

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na pyskowickich targowiskach nie będzie pobierana opłata targowa.

Burmistrz Miasta Pyskowice informuje, że w związku z treścią art. 1 pkt 38) ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,  od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku  na terenie miasta Pyskowice nie będzie pobierana opłata targowa. 

Na terenie miasta Pyskowice funkcjonują dwa place targowe. Targowisko przy ul. Strzelców Bytomskich dostępne jest dla wszystkich handlujących i czynne jest w każdą środę. Natomiast na targowisku przy pl. Kopernika mogą handlować tylko rolnicy i działkowicze sprzedający produkty własne. Targowisko to jest czynne od poniedziałku do soboty.

 

Informacji w sprawie targowisk udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - tel. 32 332 60 10.

Targ Miejski

Foto: Targowisko przy ul. Strzelców Bytomskich