Ośrodek Pomocy Społecznej


44 - 120 Pyskowice
ul. Strzelców Bytomskich 3
(wejście od ul. Nowej)

tel.: 32 233 23 55,
fax: 32 333 02 52

Strona www: https://ops.pyskowice.pl/.
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl