Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Na co idą moje pieniądze
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
 • Kolej na Pyskowice
Wybory prezydenckie 2020
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Dodatek energetyczny

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014r. – dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

 

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej" wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

 

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

W okresie od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła odpowiednio:

 • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,94zł /miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł /miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc.

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • Posiadać aktualną decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 • Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
 • Złożyć wniosek o dodatek energetyczny wraz z załączoną kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,

 

Dla wszystkich osób zainteresowanych powyższym świadczeniem, wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim -  Biuro Obsługi Interesanta - pokój 107 oraz na stronie internetowej www.pyskowice.pl w zakładce Gospodarka Komunalna – Dodatek energetyczny.

 

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3 - w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pokój 105  (parter) - telefon: (32) 332 60 76.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę