Dodatek energetyczny


Informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od dnia 04 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


W okresie od 1 maja 2021. do 30 kwietnia 2022. wysokość dodatku energetycznego wynosi:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł /miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł /miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać aktualną decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny wraz z załączoną kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3 - w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Gospodarki Lokalami – pokój 105  (parter) - telefon: (32) 332 60 76.

Dla wszystkich osób zainteresowanych powyższym świadczeniem, wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim -  Biuro Obsługi Interesanta - pokój 107 oraz w linku poniżej.