Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Na co idą moje pieniądze
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
 • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Dodatek energetyczny

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014r. – dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

 

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej" wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

 

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

W okresie od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła odpowiednio:

 • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,94 zł /miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł /miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc.

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • Posiadać aktualną decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 • Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
 • Złożyć wniosek o dodatek energetyczny wraz z załączoną kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,

 

Dla wszystkich osób zainteresowanych powyższym świadczeniem, wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim -  Biuro Obsługi Interesanta - pokój 107 oraz na stronie internetowej www.pyskowice.pl w zakładce Gospodarka Komunalna – Dodatek energetyczny.

 

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3 - w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pokój 105  (parter) - telefon: (32) 332 60 76.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę