Dodatek energetyczny


Informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od dnia 04 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.