Rada Seniorów Miasta Pyskowice


W wyniku głosowania, które odbyło się 5 maja w Świetlicy Osiedlowej w Pyskowicach, z grona dziewięciu kandydatów, zgłoszonych przez pyskowickich seniorów, do rady weszło sześciu członków, natomiast pozostali 3 członkowie, to zgłoszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych. Zarządzeniem nr RZ.0050.139.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów i składu Rady Seniorów Miasta Pyskowice na okres kadencji 2022-2024, ustalono skład Rady Seniorów Miasta Pyskowice, który dostępny jest pod tym linkiem.

Dnia 30 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Seniorów Miasta Pyskowice na lata 2022-2024. Głównym punktem spotkania były wybory władz Rady Seniorów.
W wyniku głosowania Przewodniczącą została Pani Teresa Gorczyca, wiceprzewodniczącą Pani Danuta Sąsiadek, a sekretarzem Pani Bożena Nowak.

Kadencja rady upłynie po dwóch latach. Do jej zadań należy wyrażenie opinii i stanowisk wobec rady gminy i organu wykonawczego. Dzięki temu głos seniorów może jeszcze dobitniej wybrzmieć na forum publicznym.