Pyskowice dla mieszkańców


Kierując się zasadą, że wyznacznikiem sukcesu działania samorządu jest zaufanie mieszkańców do sfery publicznej, dbamy o wysoką jakość usług i interes obywateli. Mają oni prawo do uzyskiwania informacji, a także dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.

Dobre praktyki w obsłudze klientów są jednym z kryteriów konkurencyjności i wizerunku miasta. Mając to na względzie urząd realizuje program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Petenci mają możliwość dokonania w kasie  zapłaty za odpady komunalne, podatek od nieruchomości, opłatę skarbową oraz inne podatki i opłaty kartą płatniczą lub telefonem. Działa system informacji przestrzennej, obowiązujące miejscowe plany i studium zagospodarowania przestrzennego.

 

Zabudowa jednorodzinna