Gdzie szukać pomocy

ALKOHOLIZM to choroba, na której przebieg można mieć wpływ i którą można zatrzymać.

OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

ul. Kościelna 13 w Pyskowicach

PUNKT KONSULTACYJNY

BEZPŁATNIE!

 Konsultacje z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin:

  • poniedziałek w godz. od 14.00 do 18.00,
  • poniedziałek w godz. od 18.00 do 21.00,
  • wtorek w godz. od 14.00 do 19.00,
  • czwartek w godz. od 17.45 do 20.45

 Telefoniczne dyżury interwencyjno-wspierające

• piątek w godz. od 17.00 do 20.00

tel. 663 252 162

Konsultacje prawne
• wtorek w godz. od 14.00 do 18.00

MITINGI AA
• poniedziałek w godz. od 18.00

• piątek w godz. od 18.00

STOWARZYSZENIE „DRUGIE ŻYCIE"
• czwartek w godz. od 17.00

Zapraszamy !


PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA MIASTA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH I UZALEŻNIEŃ

tel. (32) 332 60 04

- urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w pok. 104 (parter)