Gdzie szukać pomocy

ALKOHOLIZM to choroba, na której przebieg można mieć wpływ i którą można zatrzymać.

OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

ul. Kościelna 13 w Pyskowicach

PUNKT KONSULTACYJNY

BEZPŁATNIE!

 Konsultacje z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin:

  • poniedziałek w godz. od 15.05 do 19.05
  • poniedziałek w godz. od 18.00 do 21.00
  • wtorek w godz. od 15.05 do 19.05
  • czwartek w godz. od 17.40 do 21.10

 Telefoniczne dyżury interwencyjno-wspierające

• piątek w godz. od 17.00 do 20.00 tel. 665 668 553 (nowy numer!)

Konsultacje prawne

• w godzinach od 15:45 do 17:45 w dniach (poniedziałek):

15 kwiecień

27 maj

17 czerwiec

Mitingi AA
• poniedziałek od godz. 18.00

• piątek od godz. 18.00

Mitingi dla osób uzależnionych od narkotyków

• niedziela od godz. 11.30

Stowarzyszenie „DRUGIE ŻYCIE"
• czwartek od godz. 18.00

Zapraszamy !


PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA MIASTA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH I UZALEŻNIEŃ

tel. (32) 332 60 04

- urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w pok. 107A (parter)