Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Wybory prezydenckie 2020
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Inne

 WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ OD HAZARDU

I INNYCH UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH

 

Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej FENIKS

Dane teleadresowe: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 5

                                  tel. 604 167 390

                                  e-mail: biuro@terapia-feniks.pl

                                  www.terapia-feniks.pl

Adres placówki podawany jest jedynie pacjentom podpisującym umowę z ośrodkiem na terapię stacjonarną. Indywidualne sesje terapeutyczne odbywają się po wcześniejszej konsultacji telefonicznej, przy ul. Wzgórze 5. Gabinet indywidualny znajduje się w innym miejscu niż placówka stacjonarna.

Godzin pracy placówki: Gabinet indywidualny jest dopasowany do sesji z pacjentami w godz. od 8:00 do 20:00. Placówka stacjonarna jest czynna całodobowo.

Leczone uzależnienia: zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia psychosomatyczne (nerwice), zaburzenia adaptacyjne i rozwojowe, depresja, alkoholizm, narkomania, hazard, zakupoholizm, komputer, Internet, seksoholizm. Placówka stacjonarna przyjmuje również pacjentów po epizodzie psychozy.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, czasem dla młodzieży.

Rodzaj terapii: stacjonarna terapia grupowa i indywidualna.

Gabinet przy ul. Wzgórze 5 prowadzi terapię indywidualną.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: wsparcie psychoterapeutyczne dla rodzin pacjentów. Jeżeli rodzina jest zainteresowana, prowadzimy terapię rodzinną i indywidualną.

Dodatkowe warsztaty: treningi, warsztaty psychoedukacja oraz konsultacje z coachem.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: osoby niewiadome bądź niedosłyszące, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: za pomocą komunikatora Skype, kontakt: feniks.terapia.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest odpłatny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż

Dane teleadresowe: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1

                                  tel./faks:33 817 28 38

                                  e-mail: sekretariat@bk-europe.pl

                                  www.bk-europe.pl

Godziny pracy placówki: pon.-pt. w godz. 8:00-20:00

Leczone uzależnienia: alkoholizm, komputer, Internet, seksoholizm, narkomania, pracoholizm, hazard, lekomania, zakupoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dla młodzieży i dzieci z problemem uzależnienia od komputera za zgodą rodziców.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa .

Pomoc bliskim osób uzależnionych: członkom rodziny, osobom współuzależnionym, DDA

Dodatkowe warsztaty: radzenie sobie ze złością, trening asertywności, warsztaty dla rodziców.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: osoby niepełnosprawne z wyjątkiem osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie ofertuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja „ Dom Nadziei" Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Dane teleadresowe: 41-902 Bytom, ul. Koziołka 18

                                  tel. 32 286 06 23

                                  e-mail: biuro@domnadziei.pl

                                  www.domnadziei.pl

Godziny pracy placówki: spotkania umawiane telefonicznie w godz. 8:00-21:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, Internet, komputer.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: tak.

Dodatkowe warsztatu: dostępna jest oferta dodatkowych warsztatów.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień

Dane teleadresowe: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1b

                                  tel. 32 215 97 40

                                  e-mail: motuczdz@bk-europe.pl

Godziny pracy placówki: pon.-pt. w godz. 8:00-20:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, alkoholizm, politoksykomania (uzależnienie od alkoholu w połączeniu z uzależnieniem od innych środków psychoaktywnych), komputer, Internet, zakupoholizm, współuzależnienie, DDA.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje, pomoc prawna, doradca finansowy w ramach projektu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, pomoc rzeczowa.

Dodatkowe warsztaty: zapobieganie nawrotom choroby, wyjazdowe sesje terapeutyczne (3 w ramach rocznego programu terapii).

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon, zaufania, Skype: Skype – po ustaleniu terminu z terapeutą.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny. Wyjazdowe sesje terapeutyczne są w części refundowane przez gminy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Młodzieży Uzależnionej

Dane teleadresowe: 42-202 Częstochowa, ul. Rejtana 7b

                                  tel. 34 363 97 57, tel./faks:34 363 97 54

                                  e-mail: cztps@wp.pl

                                  www.cztps.gre.pl

Godziny pracy placówki: placówka całodobowa – ośrodek stacjonarny

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, Internet, uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Rodzaj poradnictwa: dla młodzieży i dorosłych.

Rodzaj terapii: grupowa i indywidualna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: comiesięczne dwudniowe spotkania z rodzinami klientów ośrodka, rozmowy indywidualne z terapeutą prowadzącym terapię dziecka oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.

Dodatkowe warsztaty: zajęcia edukacyjne nt. uzależnień behawioralnych, trening asertywnych zachowań, warsztaty poprawnej komunikacji, warsztaty nt. mechanizmów uzależnień, warsztaty pogłębiające wiedzę na temat siebie.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na terapię uzależnień osób z wybranym rodzajem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefony zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach terapii jest nieodpłatny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U"

Dane teleadresowe: 42-221 Częstochowa, ul. Wiolinowa 1

                                  tel. 34 324 60 97

                                  e-mail: powrotzu34@gmail.com

                                  www.powrotzu-czestochowa.pl

Godziny pracy placówki: pon.- śr. w godz. 15:00-19:00, czw. w godz. 9:00-19:00, pt. w godz. 10:00-16:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy i patologiczny, komputer, Internet, zakupoholizm, pracoholizm, zaburzenia odżywiania, seksoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i ich bliskich.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje prawne, finansowe i socjalne dla osób uzależnionych i ich bliskich.

Dodatkowe warsztaty: w miarę zapotrzebowania prowadzone są dodatkowe warsztaty dla rodziców.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na terapię uzależnień osób z wybranym rodzajem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: możliwość konsultacji
e-mailowych.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

Dodatkowe informacje: placówka oferuje pacjentom także miejsca w hostelu – odpłatnie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia „Familia"

Dane teleadresowe: 44-100 Gliwice, ul. Dębowa 5

                                  tel. 32 231 86 15

                                  e-mail: czpilu@mp.pl

                                  www.familia.org.pl

Godziny pracy placówki: pon., śr., pt. w godz. 8:00-18:00; wt., czw. w godz. 8:00-15:00.

Leczone uzależnienia: hazard, Internet, komputer.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych i młodzieży.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: tak.

Dodatkowe warsztaty: grupy dla rodzin, grupy wsparcia.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby z pewnym rodzajem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny w ramach kontraktu z NFZ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NS ZOZ „NEURO-MED." Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień

Dane teleadresowe: 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębowa 20

                                  tel. 32 476 73 55

                                  e-mail: neuromed.jas@gmail.com

Godziny pracy placówki: pon.- czw. w godz. 8:00-20:00, pt. w godz. 8:00-16:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, Internet, pracoholizm, seksoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych i młodzieży.

Rodzaj terapii: terapia indywidualna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje i terapia.

Dodatkowe warsztaty: nie.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby z pewnym stopniem niepełnosprawności – na wózku inwalidzkim.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny (w ramach NFZ) oraz odpłatny (osoby prywatnie zgłaszające się do poradni).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NW ZOZ „SALUS" Sp. z o.o.

Dane teleadresowe: 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 12a

                                  tel. 32 471 87 39

                                  e-mail: salusjz@poczta.onet.pl

                                  www.salus-jastrzebie.pl

Godziny pracy placówki: pon.- pt. w godz. 8:00- 18:00, wizyty po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Leczone uzależnienia: hazard, narkomania, alkoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: tak.

Dodatkowe warsztaty: nie.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: nie.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Psychiatrii w Katowicach

Dane teleadresowe: 40-340 Katowice, ul Korczaka 27

                                  tel. 32 603 84 00

                                  e-mail: sekretariat@centrumpsychiatrii.eu

                                  www.centrumpsychiatrii.eu

Godziny pracy placówki: całodobowo – Oddziały Szpitalne (psychiatryczne, terapii uzależnień od alkoholu). Dzienne Oddziały Psychiatryczne czynne w godz. 8:00-14:00, Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu czynny w godz. 8:00-14:00, Poradnie Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu czynne pon.-pt. w godz. 8:00-20:00. Poradnia Zdrowia Psychicznego: pon. w godz. 7:00-17:00, wt.- śr. w godz. 7:00-18:00, czw. – pt. w godz.
7:00-16:00. Zespół Leczenia Środowiskowego: pon.- śr. 8:00-15.35, czw. w godz. 8:00-19:00, pt. w godz. 8:00-15:35.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, alkoholizm, współuzależnienie, DDA.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna, grupowa, rodzinna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: indywidualna, grupowa oraz rodzinna.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty prowadzone są w ramach terapii – radzenie sobie ze złością, elementy treningu asertywności z rodzicami w kontakcie indywidualnym.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na konsultacje osób na wózkach inwalidzkich, spotkania indywidualne dla osób niewidomych oraz niedosłyszących w zależności od możliwości komunikowania się.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień

Dane teleadresowe: 40-038 Katowice, ul. Powstańców 31

                                  tel. 32 209 11 81

                                  e-mail: uzależnienia@zwps.pl

Godziny pracy placówki: pn. i śr. w godz. 8:00-18:00, wt., czw., pt. w godz. 8:00-16:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, Internet, zakupoholizm, pracoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Rodzaj terapii: indywidualna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: poradnictwo i terapia indywidualna.

Dodatkowe warsztaty: prowadzone są w ramach terapii indywidualnej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

Poradnia Leczenia Uzależnień

Dane teleadresowe: 43-140 Lędziny, ul Asnyka 2

                                  tel. 32 216 62 87

                                  e-mail: biuro@interia.pl

Godziny pracy placówki: pon. w godz. 16:00-19:00, wt. w godz. 8:00-19:00, śr. w godz. 16:00-19:00, czw. w godz. 8:00-12:00, pt. w godz. 16:00-19:00.

Leczone uzależnienia: hazard.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: tak.

Dodatkowe warsztaty: radzenie sobie ze złością, trening asertywności.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na konsultacje osób z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Formy odpłatności: placówka prowadzi konsultacje, terapię w formie nieodpłatnej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Poradnia Profilaktyki i Leczenia Odwykowego

Dane teleadresowe: 43-190 Mikołów, ul. Okrzei 31

                                  tel. 32 322 00 16

Godziny pracy placówki: wt.-pt w godz. 8:00-16:00, śr. w godz. 8:00-15:30.

Leczone uzależnienia: hazard, komputer, Internet.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: psychoterapia indywidualna i okresowo grupowa.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty dotyczące poczucia własnej wartości, zapobieganie nawrotom choroby.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcia na konsultacje osób z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak

Forma odpłatności: placówka prowadzi konsultacje, terapię w formie nieodpłatnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NZOZ M. Białys, I. Leśkiewicz-Piela, W. Piela s.c. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych „Mens Sana"

Dane teleadresowe: 41-400 Mysłowice, ul. Rynek 8

                                  tel. 32 222 29 07

                                  e-mail: osrodek@mens-sana.pl

                                  www.mens-sana.pl

Godziny pracy placówki: pon. – pt. w godz. 9:00-19:00.

Leczone uzależnienia: hazard, alkoholizm i inne współistniejące problemy – uzależnienie od komputera, zakupoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Rodzaj terapii: dla dorosłych – terapia indywidualna i grupowa, dla młodzieży – indywidualna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: sesje rodzinne lub grupy dla współuzależnionych.

Dodatkowe warsztaty: oferty dodatkowych warsztatów jest możliwa dla osób, które uczęszczają do placówki na terapię: warsztat radzenia sobie ze złością, trening asertywnych zachowań abstynenckich.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na konsultacje osób z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takie formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: konsultacje, terapia w formie nieodpłatnej (kontrakt z NFZ), jest dostępna także oferta dodatkowych usług odpłatnie dla osób zainteresowanych taką formą pomocy.

Dodatkowe informacje: placówka pracuje nad superwizją kliniczną.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prywatne Centrum Terapii Uzależnień „Koninki"

Dane teleadresowe: 34-735 Niedźwiedź, Poręba Wielka 480, Gm. Niedźwiedź

                                  tel. 18 331 72 50, 18 331 97 36, 18 331 97 37

                                  e-mail: osrodek@terapie.net.pl

                                  www.terapie.net.pl

Godziny pracy placówki: całodobowo.

Leczenie uzależnienia: uzależnienia od substancji psychoaktywnych, hazard, komputer, Internet.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje indywidualne oraz warsztaty dla rodzin.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty terapii pogłębionej dla osób po programie podstawowym, warsztaty dla rodzin osób uzależnionych.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: konsultacje e-mailowe, porady telefoniczne, porady on-line przez Skype'a.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest odpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ

Dane teleadresowe: 41-700 Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16

                                  tel. 32 771 26 44

                                  e-mail: osalk@poczta.onet.pl

                                  www.spzozotu.laborex.pl

Godziny pracy placówki: pon. w godz. 7:30-20:00; wt. w godz. 11:00-17:00; śr. w godz. 12:00-20:00; czw. w godz. 10:00-19:00; pt. w godz. 10:00-17:00.

Leczone uzależnienia: hazard.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: poradnictwo indywidualne.

Dodatkowe warsztaty: nie.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby niewidome oraz na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Dane teleadresowe: 44-200 Rybnik, ul Gliwicka 33

                                  tel. 32 432 81 00

                                  e-mail: szpital@psychiatria.com

                                  www.psychiatria.com

Godziny pracy placówki: całodobowo.

Leczone uzależnienia: do placówki mogą się zgłaszać pacjenci z szeroko rozumianymi zaburzeniami psychicznymi (ostre zespoły psychotyczne, zaburzenia nastroju, zaburzenia zachowania), których przyczyną są m.in. różnorodne uzależnienia, w tym hazard, mania komputerowa, zaburzenia odżywiania, alkoholizm, lekomania itp. Jednocześnie szpital prowadzi terapię odwykową dla osób uzależnionych od alkoholu oraz lecznictwo w ramach tzw. detencji.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz osób współuzależnionych, dla osób z zaburzeniami osobowości, adaptacyjnymi, nerwowymi oraz z zaburzeniami afektywnymi.

Rodzaj terapii: behawioralna indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: w oddziałach całodobowych i dziennych prowadzone są konsultacje dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty terapeutyczne jedynie w ramach leczenia stacjonarnego i dziennego.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: szpital przyjmuje wszystkie osoby z podłożem choroby psychicznej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienie w Siemianowicach Śląskich

Dane teleadresowe: 41-106 Siemianowice Śląskie, Aleja Młodych 16

                                  tel. 32 765 41 38, 606 699 674

                                  e-mail: kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl

                                  www.uzalenienia.siemianowice.pl

Godziny pracy placówki: codziennie w godz. 8:00-20:00

Leczone uzależnienia: alkoholizm, narkomania (w tym dopalacze), lekomania, hazard patologiczny i problemowy, seksoholizm, infoholizm, fonoholizm, pracoholizm, zakupoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje, terapia indywidualna i grupowa dla członków rodzin.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty, treningi i obozy terapeutyczne o różnorodnej tematyce ogólnorozwojowej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby niewidome i głuchonieme.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu

Dane teleadresowe: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33

                                  tel. 32 266 24 34

                                  e-mail: biuro@uzaleznienia-sosnowiec.pl

                                  www.uzalenienia-sosnowiec.pl

Godziny pracy placówki: pon.-pt. w godz. 7:00-19:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy i patologiczny, zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm, Internet, gry komputerowe, alkoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych młodych dorosłych od 18 r.ż.

Rodzaj terapii: indywidualna, grupowa, psychoterapia par, rodzin.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje prawne, doradztwo finansowe, grupa wsparcia dla rodziców, których dzieci nadmiernie korzystają z Internetu, gier komputerowych, terapia rodzinna, małżeńska, indywidualna.

Dodatkowe warsztaty: dla rodziców dzieci nadmiernie korzystających z Internetu.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: placówka jest dostosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny. Ośrodek udziela świadczeń także osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom (kontrakt z NFZ).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Dane teleadresata: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 11

                                 tel. 32 769 00 01, 32 383 15 30

                                 e-mail: totu-zoz@wp.pl, poczta@to-tu.eu

                                 www.to-tu.eu

Godziny pracy placówki: pon., śr.-pt. w godz. 8:00-18:00, wt. w godz. 8:00-20:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, Internet, zakupoholizm, pracoholizm, zaburzenia odżywiania, alkoholizm, narkomania, środki psychoaktywne.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: punkt konsultacyjny, terapia indywidualna i grupowa dla osób współuzależnionych.

Dodatkowe warsztaty: w miarę potrzeb prowadzone są dodatkowe warsztaty dla rodziców.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby niewidome oraz na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: na konsultacje i terapię mogą się zgłaszać osoby nieubezpieczone z powiatu tarnogórskiego.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku

Dane teleadresowe: 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5

                                  tel. 32 233 41 12 wew.233

                                  e-mail: info@szpitaltoszek.pl

                                  www.szpitaltoszek.pl

Godziny pracy placówki: całodobowo.

Leczone uzależnienia: alkoholizm, hazard patologiczny diagnozowany z problemem alkoholowym.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: grupowa łącznie z indywidualną.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: w trakcie pobytu pacjenta możliwe są konsultacje rodzinne, wykłady edukacyjne dla rodzin (każda ostatnia sobota miesiąca).

Dodatkowe warsztaty: dla pacjentów aktualnie przebywających w placówce.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: osoby niedowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszące, upośledzone w stopniu lekkim.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: placówka prowadzi konsultacje, terapię w formie nieodpłatnej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NZOZ M. Białys, I. Leśkiewicz-Piel, W. Piela s.c Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych „Mens Sana"

Dane teleadresowe: 43-100 Tychy, ul. Bukowa 20

                                  tel. 32 327 51 83

                                  www.mens-sana.pl

Godziny pracy placówki: pon.-pt. w godz. 8:00-20:00.

Leczone uzależnienia: hazard, alkoholizm i inne współistniejące problemy – uzależnienie od komputera, zakupoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Rodzaj terapii: dla dorosłych – terapia indywidualna i grupowa; dla młodzieży – indywidualna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: sesje rodzinne lub grupy dla współuzależnionych.

Dodatkowe warsztaty: dla osób, które uczęszczają do placówki na terapię – warsztat radzenia sobie ze złością, trening asertywnych zachowań abstynenckich.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na konsultacje osób z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: konsultacje, terapia nieodpłatnie (kontrakt NFZ); placówka świadczy dodatkowe usługi odpłatnie dla osób zainteresowanych taką formą pomocy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługi Psychologiczno-Terapeutyczne „LEWIN" s.c

Dane teleadresowe: 43-460 Wisła, ul. Wodna 7

                                  tel. 607 841 473 – przyjęcia i rezerwacja miejsc

                                  609 450 208 – ośrodek (kontakt dla rodzin pacjentów)

                                  607 461 578 – administracja

                                  e-mail: biuro@lewin-terapia.pl

                                  www.lewin-terapia.pl

Godziny pracy placówki: całodobowo, obsługa telefoniczna w godz. 8:00-22:00.

Leczone uzależnienia: alkoholizm, narkomania, lekomania, hazard.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Rodzaj terapii: konsultacja psychiatryczna, konsultacja indywidualna (specjaliści psychoterapii uzależnień, psycholog, psychoterapeuta).

Pomoc bliskim osób uzależnionym: terapia grupowa i indywidualna – stacjonarnie i ambulatoryjnie.

Dodatkowe warsztaty: radzenia sobie ze złością, trening asertywności, warsztaty dla rodziców.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby niewidome oraz na wózku.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: konsultacje telefoniczne.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest odpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznegoi Terapii Uzależnień „AL.-MED."

Dane teleadresowe: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Radlińska 16

                                  tel. 32 445 04 06

                                  e-mail: wodzisław@almed-centrum.pl

                                  www.almed-centrum.pl

Godziny pracy placówki: pon.-czw. w godz. 8:00-20:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, Internet, zakupoholizm, pracoholizm, dopalacze, zaburzenia odżywiania, seksoholizm.

Rodzaj poradnictwa: medyczne (psychiatria), psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne, interwencje kryzysowe, krótkie interwencje, mediacje.

Rodzaj terapii: indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje, poradnictwo, psychoterapia.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty umiejętności, trening asertywności, warsztaty radzenia sobie ze złością.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością:placówka deklarująca przyjęcie na kon

sultacje osób z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

Dodatkowe informacje: świadczenia realizowane są także w dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu i dziennym Oddziale Psychiatrycznym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Dane teleadresowe: 41-800 Zabrze, ul. Park Hutniczy 6

                                  tel. 32 278 11 99, 32 271 84 42

                                  e-mail: opilu@opilu.pl

                                  www.opilu.pl

Godziny pracy placówki: pon.- pt. w godz. 8:00-20:00, sob. w godz. 8:00-15:00.

Leczone uzależnienia: wszystkie uzależnienia chemiczne i niechemiczne, tj, hazard problemowy, narkomania, alkoholizm, komputer, Internet, zakupoholizm i inne.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: grupowa łącznie z indywidualną.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: w trakcie pobytu pacjenta możliwe są konsultacje rodzinne, wykłady edukacyjne dla rodzin (każda ostatnia sobota miesiąca).

Dodatkowe warsztaty: organizowane są warsztaty dla aktualnych pacjentów.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na terapię uzależnień osób niedowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszących, upośledzonych w stopniu lekkim.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

Dodatkowe informacje: ośrodek prowadzi kompleksowy program terapii osób uzależnionych i ich rodzin. Ośrodek oferuje lekarza, pomoc prawną oraz doradztwo finansowe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Al.-MED".

Dane teleadresowe: 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 3c

                                  tel. 32 722 90 92

                                  e-mail: zory@almed-centrum.pl

                                  www.almed-centrum.pl

Godziny pracy placówki: pon.-czw. w godz. 9:00-18:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, Internet, zakupoholizm, pracoholizm, dopalacze, zaburzenia odżywiania, seksoholizm.

Rodzaj poradnictwa: medyczne (psychiatria), psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne, interwencje kryzysowe, krótkie interwencje, mediacje.

Rodzaj terapii: indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje, poradnictwo, psychoterapia.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty umiejętności, trening asertywności, warsztaty radzenia sobie ze złością.

Dostępność dla osób niepełnosprawnością: tak.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

 

Urząd Miejski w Pyskowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone
na linkowanych stronach.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę