Zbiórka leków

Leków nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami komunalnymi do przydomowych koszy. Substancje te wymagają oddzielnej, kontrolowanej zbiórki i właściwego unieszkodliwienia.

Punkty apteczne, w których można oddać niepotrzebne / przeterminowane leki:

  1. Apteka Zdrowit, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14/1
  2. Apteka Słoneczna, ul. Szopena 9
  3. Apteka Remedium, ul. Ignacego Paderewskiego 11
  4. Apteka Galenova, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83