Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pyskowice

Celem głównym opracowania "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pyskowice" jest zwrócenie uwagi na problem niskiej emisji w gminie Pyskowice, przedstawienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z gospodarką cieplną oraz propozycja działań zmierzających do poprawy stanu obecnego w tym zakresie.

 

Program jest odpowiedzią na potrzeby, wynikające z dbałości o środowisko naturalne na poziomie samorządu lokalnego i podejmowanych przez niego inicjatyw.

 

Pierwsza wersja „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pyskowice" została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XLIV/340/10 z dnia 3 marca 2010r.

 

Następnie w 2011 roku opracowano aneks do „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pyskowice" dla dostosowania zapisów Programu do warunków obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udzielaniu pożyczek na realizację Programów. Drugim powodem opracowania aneksu było zebranie kolejnych ankiet i wniosków, które zostały w nim uwzględnione. Zmiany dotyczyły ilości inwestycji oraz kosztów realizacji Programu.


Do tej pory Gmina dwukrotnie skorzystała ze środków z WFOŚiGW w Katowicach podczas realizacji PONE:

  • 2011 r. - wykonano montaż 27 instalacji solarnych oraz przeprowadzono wymianę kotłów c.o. w 19 przypadkach (dotyczy domków jednorodzinnych),
  • 2012 r. - wykonano montaż 41 instalacji solarnych oraz przeprowadzono wymianę źródeł ciepła na nowe ekologiczne kotły - 34 sztuki.

 

W kwietniu 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej została przyjęta Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pyskowice uwzględniająca potrzeby mieszkańców zebrane w czasie przeprowadzanej ankietyzacji.

 

Aktualnie Gmina Pyskowice przygotowuje się do realizacji kolejnego etapu dofinansowań dla mieszkańców Gminy. W ramach etapu na rok 2018 w dniu 17.04.2018 r. Gmina Pyskowice zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacje zadania „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice – etap na rok 2018" na kwotę 619.200,00 zł, z czego nasze miasto otrzyma w formie pożyczki 497.200,00 zł oraz dotację 122.000,00 zł. Dzięki tym środkom będzie możliwa kontynuacja programu dofinansowań wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Planowane jest wykonanie termomodernizacji w 81 obiektach.

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej firmy Ekoscan Innowacja i Rozwój sp. z o.o. pełniącej funkcję operatora programu: http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-pyskowice

 

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę