Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pyskowice


Celem głównym "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pyskowice" jest zwrócenie uwagi na problem niskiej emisji w gminie Pyskowice, przedstawienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z gospodarką cieplną oraz propozycja działań zmierzających do poprawy stanu obecnego w tym zakresie.

Obecnie realizacja programu została wstrzymana. Jego efekty za lata 2018 - 2019 prezentuje (link do pliku .pdf) raport z wykonania za ten okres.

Poniżej ogólne wyniki programu.


Efektem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice – etap na rok 2018" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach było podpisanie w dniu 17.04.2018 r. umów:

 • - pożyczki - 458.279,79 zł,
 • - dotacji - 122.000,00 zł.

Uzyskane dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach, zostało przeznaczone na zakup i montaż: ekologicznego źródła produkcji ciepła w domkach jednorodzinnych, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Maksymalne dofinansowanie określone na poziomie 60 % inwestycji wynosiło:

 1. Kocioł węglowy –  30 szt.
  Maksymalna wysokość dotacji celowej 7.200,00 zł dla mieszkańca
 2. Kocioł biomasa – 6 szt.
  Maksymalna wysokość dotacji celowej 7.200,00 zł dla mieszkańca
 3. Kocioł gazowy – 25 szt.
  Maksymalna wysokość dotacji celowej 7.200,00 zł dla mieszkańca
 4. Fotowoltaika – 10 szt.
  Maksymalna wysokość dotacji celowej 9.000,00  zł dla mieszkańca
 5. Układ solarny– 8 szt.
  Maksymalna wysokość dotacji celowej 9.000,00 zł dla mieszkańca

 


Pierwsza wersja „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pyskowice" została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XLIV/340/10 z dnia 3 marca 2010 r.

Następnie w 2011 roku opracowano aneks do „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Pyskowice" dla dostosowania zapisów Programu do warunków obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udzielaniu pożyczek na realizację Programów. Drugim powodem opracowania aneksu było zebranie kolejnych ankiet i wniosków, które zostały w nim uwzględnione. Zmiany dotyczyły ilości inwestycji oraz kosztów realizacji Programu.


Gmina dwukrotnie skorzystała ze środków z WFOŚiGW w Katowicach podczas realizacji PONE:

 • 2011 r. - wykonano montaż 27 instalacji solarnych oraz przeprowadzono wymianę kotłów c.o. w 19 przypadkach (dotyczy domków jednorodzinnych),
 • 2012 r. - wykonano montaż 41 instalacji solarnych oraz przeprowadzono wymianę źródeł ciepła na nowe ekologiczne kotły - 34 sztuki.