ANKIETYZACJA W SPRAWIE PROGRAMÓW EKOLOGICZNYCH

2016-11-07

W okresie od 7 listopada do 15 grudnia br. na terenie Gminy Pyskowice zostanie przeprowadzona ankietyzacja mieszkańców mająca na celu zebranie informacji potrzebnych do opracowania dokumentów strategicznych tj. Program Ochrony Środowiska, Program Ograniczenia Niskiej Emisji, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Pracownicy Urzędu Miejskiego w osobach: Paweł Baran, Dariusz Kapusta, Michał Kołodziej, Edyta Olender, Joanna Pasak oraz Dorota Pitera będą rozprowadzać ankiety w zabudowie jednorodzinnej. Ankieterzy będą posiadać identyfikatory. W zabudowie wielorodzinnej ankiety zostaną rozprowadzone przez Zarządców. W związku z powyższym uprasza się mieszkańców o przyjęcie osób ankietujących i wypełnienie ankiet. Z ankietą można się zapoznać w zakładce: Gospodarka Komunalna/Ekologia/Ankietyzacja.

Ankietyzacja w sprawie programów ekologicznych