„BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA – TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA”

2015-03-18

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju - zorganizował XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga", którego celem było zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Konkurs rozwija dziecięcą wyobraźnię i świadomość, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na wycieczce, podczas zabawy.

Praca Dominiki Dryk SP nr 6

 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W konkursie mogły również uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

 

Grupy wiekowe uczestników konkursu:
 I grupa – uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych,
 II grupa – uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych,
 III grupa – uczniowie gimnazjów,
 IV grupa – uczniowie, wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej.

 

Technika wykonywania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane.

 

Urząd Miejski w Pyskowicach zorganizował eliminacje gminne konkursu, w których udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół z ul. Szkolnej oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Spośród nadesłanych prac jury, wyłoniło najlepsze, które zostały wysłane do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gliwicach, aby wziąć udział w eliminacjach powiatowych.


Oto zwycięzcy konkursu:
• w grupie I (uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych):
 I miejsce – Dominika DRYK (SP Nr 6)
 II miejsce – Natalia MICHALSKA (SP Nr 6)
 III miejsce – Eliza KACZMARCZYK (Zespół Szkół)

 

Wyróżnienia otrzymali:
 Katarzyna Kapcia (Zespół Szkół)
 Mateusz Borkowski (Zespół Szkół)
 Oliwer Lipok (Zespół Szkół)
 Patrycja Kampka (Zespół Szkół Specjalnych)

 

Nie przyznano wyróżnień w grupie II oraz III ze względu na brak prac.

 

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!