Bezpłatne in vitro dla par z Pyskowic jeszcze w tym roku

2022-08-29

Program bezpłatnych zabiegów in vitro dla mieszkańców Pyskowic powinien ruszyć jeszcze w tym roku. Radni 26 sierpnia przyjęli uchwałą Program Polityki Zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic”. Dokument stanowi podstawę uruchomienia pomocy, w budżecie miasta są zabezpieczone środki na ten cel. Teraz pora na wyłonienie firm, z których usług będą mogły skorzystać pary potrzebujące medycznego wsparcia w prokreacji.

Zarodek w płynie owodniowym, zdjęcie w kolorze morskiego błękitu

Rozwiązanie jest odpowiedzią samorządu Pyskowic na oczekiwania społeczne. W lipcu 2020 roku wpłynęła petycja mieszkanki, potem pojawiły się telefony z zapytaniami w tej sprawie). Bezpłodność to istotny problem zdrowotny. Inaczej niż inne choroby nie powoduje ona bólu (w sensie fizycznym), nie prowadzi do kalectwa i nie zagraża życiu, ale ma poważne konsekwencje psychologiczne i ekonomiczne, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym.

Głównym celem programu jest ograniczenie niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Pyskowic. Z dofinansowania do metody wspomaganej reprodukcji będą mogły skorzystać pary zamieszkałe na terenie naszego miasta, w wieku 20-42 lata (według rocznika urodzenia), u których stwierdzono niepłodność i wyczerpały się inne możliwości jej leczenia.

Na razie horyzont wsparcia określono na cztery lata, do 2025. Każdego roku kwalifikowanych będzie maksymalnie 8 par, a miasto rezerwować będzie dla nich 40 tys. zł. Oznacza to, że wysokość refundacji kosztów jednego zabiegu in vitro nie przekroczy 5 tys. zł. Prognozuje się, że działania te pomogą powołać na świat ośmioro dzieci.

Program posiada pozytywną opinię Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie oraz aprobatę rady miejskiej. Pozostał już tylko wybór firm, z których pomocy będą mogły korzystać pary objęte wsparciem. Powinniśmy je poznać do końca roku.

Więcej na temat programu na stronie www.pyskowice.pl w zakładce BIP/Rada Miejska/Uchwały Rady Miejskiej.