Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

BIEG JESIENI 2015

2015-09-08

18 września br. (piątek) o godz. 16.00 (weryfikacja uczestników od godz. 15.00) odbędzie się "Bieg Jesieni 2015". Trasa biegu: obwód "placu dożynkowego" wokół ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej. Długość trasy: od 200 do 3200 m (ilość okrążeń zależna i dostosowana będzie do wieku uczestnika). Zawodnicy rywalizować będą w 16 kategoriach wiekowych. Ponadto zapraszamy miłośników marszu z kijkami – „Nordic Walking". Dla wszystkich uczestników przewidziane są parasolki, a dla zwycięzców atrakcyjne nagrody! Zapisywać można się w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, pok. 102 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 332 60 77. Serdecznie zapraszamy!

Bieg jesieni

REGULAMIN
BIEGU JESIENI 2015 W PYSKOWICACH

1. CEL WYŚCIGU
- promocja miasta Pyskowice,
- popularyzacja biegu wśród mieszkańców,
- promowanie zdrowego trybu życia,
- przyjemne spędzanie wolnego czasu.

 

2. TERMIN I MIEJSCE
- 18.09.2015r. godz. 16.00 Pyskowice, plac przy zbiegu ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej (bieg po obwodzie placu zielonego „dożynkowego" (okrążenia))
- weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00

 

3. ORGANIZATOR
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, MOKiS, szkoły

 

4. UCZESTNICTWO
W biegu mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem, mieszkańcy Pyskowic i okolic bez względu na wiek, którzy dokonają zgłoszenia w Urzędzie Miejskim pok.102, telefonicznie tel. 332 60 77 bądź w szkołach, do których uczęszczają potencjalni zawodnicy, w terminie do 16.09.br.

 

5. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników biegu rozpocznie się o godz. 15.00. Każdy zawodnik przed linią startu otrzyma numer startowy, który oddaje do biura zawodów po minięciu linii mety.

 

6. KATEGORIE WIEKOWE
a) Rywalizacja
- KATEGORIA I - dziewczęta - rocznik 2007 i młodsze (8 lat i młodsze)
- KATEGORIA II – chłopcy - rocznik 2007 i młodsi (8 lat i młodsi)
- KATEGORIA III – dziewczęta - rocznik 2006 - 2005 (9 - 10 lat)
- KATEGORIA IV – chłopcy - rocznik 2006 - 2005 (9 - 10 lat)
- KATEGORIA V – dziewczęta – rocznik 2004 – 2003 (11- 12 lat)
- KATEGORIA VI – chłopcy – rocznik 2004 – 2003 (11- 12 lat)
- KATEGORIA VII – dziewczęta - rocznik 2002 - 2000 (13 - 15 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA VIII – chłopcy - rocznik 2002 - 2000 (13 - 15 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA IX – kobiety - rocznik 1999 - 1990 (16 - 25 lat)
- KATEGORIA X – mężczyźni - rocznik 1999 - 1990 (16 - 25 lat)
- KATEGORIA XI – kobiety - rocznik 1989 - 1980 (26 – 35 lat )
- KATEGORIA XII – mężczyźni - rocznik 1989 - 1980 (26 – 35 lat)
- KATEGORIA XIII – kobiety - rocznik 1979 - 1966 (36 – 49 lat )
- KATEGORIA XIV – mężczyźni - rocznik 1979 - 1966 (36 – 49 lat)
- KATEGORIA XV – kobiety - rocznik 1965 i starsze (50 lat i starsze)
- KATEGORIA XVI – mężczyźni - rocznik 1965 i starsi (50 lat i starsi)

b) Rekreacja

- KATEGORIA NORDIC WALKING (marsz z kijkami) - wszyscy chętni bez względu na wiek

 

7. DYSTANS
- kategoria I - II – 200 m (1/4 okrążenia)
- kategoria III - IV – 400 m (1/2 okrążenia)
- kategoria V - 800 m (1 okrążenie)
- kategoria VI – 1600 m (2 okrążenia)
- kategoria VII – 2400 m (3 okrążenia)
- kategoria VIII - XVI – 3200 m (4 okrążenia)

- kategoria Nordic Walking – 800 m (1 okrążenie)

* Uwaga! Jedno okrążenie = 800 m

 

8. NAGRODY
W kategoriach I – XVI za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe
W kategorii Nordic Walking losowane będą 3 nagrody rzeczowe spośród wszystkich uczestników tych kategorii.
Każdy zawodnik otrzyma parasolkę.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- warunkiem niezbędnym do udziału w imprezie jest posiadanie przez osoby poniżej 18 roku życia pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego,
- uczestnicy pełnoletni wypełniają oświadczenie
- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,
- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń do organizatora w razie wystąpienia zdarzeń losowych,
- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu
- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności
- uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
- każdy zawodnik, który mija linię mety obowiązkowo chwyta linę i trzyma ją tak długo póki nie zostanie spisany przez sędziego.
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę