BIEG JESIENI 2015

2015-09-08

18 września br. (piątek) o godz. 16.00 (weryfikacja uczestników od godz. 15.00) odbędzie się "Bieg Jesieni 2015". Trasa biegu: obwód "placu dożynkowego" wokół ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej. Długość trasy: od 200 do 3200 m (ilość okrążeń zależna i dostosowana będzie do wieku uczestnika). Zawodnicy rywalizować będą w 16 kategoriach wiekowych. Ponadto zapraszamy miłośników marszu z kijkami – „Nordic Walking". Dla wszystkich uczestników przewidziane są parasolki, a dla zwycięzców atrakcyjne nagrody! Zapisywać można się w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, pok. 102 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 332 60 77. Serdecznie zapraszamy!

Bieg jesieni

REGULAMIN
BIEGU JESIENI 2015 W PYSKOWICACH

1. CEL WYŚCIGU
- promocja miasta Pyskowice,
- popularyzacja biegu wśród mieszkańców,
- promowanie zdrowego trybu życia,
- przyjemne spędzanie wolnego czasu.

 

2. TERMIN I MIEJSCE
- 18.09.2015r. godz. 16.00 Pyskowice, plac przy zbiegu ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej (bieg po obwodzie placu zielonego „dożynkowego" (okrążenia))
- weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00

 

3. ORGANIZATOR
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, MOKiS, szkoły

 

4. UCZESTNICTWO
W biegu mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem, mieszkańcy Pyskowic i okolic bez względu na wiek, którzy dokonają zgłoszenia w Urzędzie Miejskim pok.102, telefonicznie tel. 332 60 77 bądź w szkołach, do których uczęszczają potencjalni zawodnicy, w terminie do 16.09.br.

 

5. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników biegu rozpocznie się o godz. 15.00. Każdy zawodnik przed linią startu otrzyma numer startowy, który oddaje do biura zawodów po minięciu linii mety.

 

6. KATEGORIE WIEKOWE
a) Rywalizacja
- KATEGORIA I - dziewczęta - rocznik 2007 i młodsze (8 lat i młodsze)
- KATEGORIA II – chłopcy - rocznik 2007 i młodsi (8 lat i młodsi)
- KATEGORIA III – dziewczęta - rocznik 2006 - 2005 (9 - 10 lat)
- KATEGORIA IV – chłopcy - rocznik 2006 - 2005 (9 - 10 lat)
- KATEGORIA V – dziewczęta – rocznik 2004 – 2003 (11- 12 lat)
- KATEGORIA VI – chłopcy – rocznik 2004 – 2003 (11- 12 lat)
- KATEGORIA VII – dziewczęta - rocznik 2002 - 2000 (13 - 15 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA VIII – chłopcy - rocznik 2002 - 2000 (13 - 15 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA IX – kobiety - rocznik 1999 - 1990 (16 - 25 lat)
- KATEGORIA X – mężczyźni - rocznik 1999 - 1990 (16 - 25 lat)
- KATEGORIA XI – kobiety - rocznik 1989 - 1980 (26 – 35 lat )
- KATEGORIA XII – mężczyźni - rocznik 1989 - 1980 (26 – 35 lat)
- KATEGORIA XIII – kobiety - rocznik 1979 - 1966 (36 – 49 lat )
- KATEGORIA XIV – mężczyźni - rocznik 1979 - 1966 (36 – 49 lat)
- KATEGORIA XV – kobiety - rocznik 1965 i starsze (50 lat i starsze)
- KATEGORIA XVI – mężczyźni - rocznik 1965 i starsi (50 lat i starsi)

b) Rekreacja

- KATEGORIA NORDIC WALKING (marsz z kijkami) - wszyscy chętni bez względu na wiek

 

7. DYSTANS
- kategoria I - II – 200 m (1/4 okrążenia)
- kategoria III - IV – 400 m (1/2 okrążenia)
- kategoria V - 800 m (1 okrążenie)
- kategoria VI – 1600 m (2 okrążenia)
- kategoria VII – 2400 m (3 okrążenia)
- kategoria VIII - XVI – 3200 m (4 okrążenia)

- kategoria Nordic Walking – 800 m (1 okrążenie)

* Uwaga! Jedno okrążenie = 800 m

 

8. NAGRODY
W kategoriach I – XVI za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe
W kategorii Nordic Walking losowane będą 3 nagrody rzeczowe spośród wszystkich uczestników tych kategorii.
Każdy zawodnik otrzyma parasolkę.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- warunkiem niezbędnym do udziału w imprezie jest posiadanie przez osoby poniżej 18 roku życia pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego,
- uczestnicy pełnoletni wypełniają oświadczenie
- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,
- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń do organizatora w razie wystąpienia zdarzeń losowych,
- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu
- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności
- uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
- każdy zawodnik, który mija linię mety obowiązkowo chwyta linę i trzyma ją tak długo póki nie zostanie spisany przez sędziego.
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora