Chcemy lepszej komunikacji? Weźmy udział w badaniu!

2021-09-02

Na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego od września do połowy listopada 2021 w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych ankieterzy zapytają mieszkańców całego województwa o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu. Mogą trafić również do domów pyskowiczan.

W czerwcu tego roku rozpoczęły się działania zmierzające do opracowania Regionalnego Planu
Transportowego dla Województwa Śląskiego. Efektem realizacji tego projektu będzie stworzenie wspólnej dla całego województwa wizji rozwoju, przede wszystkim w zakresie transportu, infrastruktury drogowej i zrównoważonej mobilności miejskiej. Pozwoli to zaplanować nowe i wzmocnić podejmowane już działania w obszarze usprawniania i integracji komunikacji, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy też zmniejszania emisji zanieczyszczeń.

Celem badania jest zebranie od mieszkańców informacji o wszystkich podróżach (cel – adresy, lokalizacje;   środki transportu i czas jaki zajmuje dotarcie) , które odbywają w ciągu dnia, aby poprawić system transportowy pod kątem rzeczywistych potrzeb i oczekiwań, m. in. poprzez dostosowanie rozkładów jazdy komunikacji publicznej, przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji miejskiej. 

Badanie będzie realizowane od początku września do połowy listopada, w każdym tygodniu od wtorku, do soboty. Ankieterzy będą odwiedzać wylosowane gospodarstwa domowe. W badaniu powinny wziąć udział wszystkie osoby zamieszkałe pod wybranym adresem, które ukończyły 7 rok życia. W imieniu osób poniżej 16 roku życia ankieterzy będą prosić o wypowiedź rodziców lub opiekunów.

Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator, umieszczony w widocznym miejscu. Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Więcej informacji o badaniu na stronie: www.slaskie.pl/content/regionalny-plan-transportowy.