Dom zaprasza seniorów

2020-07-10

Dzienny Dom Senior + przywraca działalność przerwaną epidemią. Osobom w podeszłym wieku proponuje  atrakcyjny sposób spędzenia wolnego czasu, opiekę, towarzystwo rówieśników, wyżywienie. Zapisy przyjmuje Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych UM w Pyskowicach.

Dom zaprasza seniorów

Nowo otwarty ośrodek dla seniorów przy ul.Cichej 1 oferuje możliwość 8 – godzinnego pobytu (od g.7.30 do 15.30), dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad), usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne, pomoc zdrowotną, spotkania z kulturą (wyjście do kina, teatru itp.) i rozrywką, dostęp do mediów (prasa, telewizja, komputer).


Szczegółowe informacje udzielane są w DDS przy ul.Cichej 1, tel. 32 724 54 79 lub w Wydziale KSiSS UM w Pyskowicach, tel. 32 332 60 04, 332 60 78.