DZIEŃ NAUKI I PRZEMYSŁU

2009-05-04

W ramach popularyzacji wiedzy o osiągnięciach naukowych Politechniki Śląskiej oraz o innowacyjności przedsiębiorstw głównie regionu śląskiego, Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice" organizuje jednodniową imprezę otwartą pod hasłem „Dzień Nauki i Przemysłu", którą zaplanowano na 22.05.2009 r.

Park Naukowo-Technologiczny powstał w celu  integracji środowiska naukowego ze środowiskiem biznesu poprzez wspomaganie transferu innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek B+R z regionu śląskiego dla MŚP, aktywizowanie działań inkubacyjnych i tworzenie nowych innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych oraz pozyskiwanie do współpracy firm reprezentujących technologie High-Tech. Pozwala to na tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze najnowszych technologii, co jest szczególnie ważne dla szerokiej rzeszy absolwentów i studentów Politechniki Śląskiej. Obecnie w Parku ulokowane są 24 innowacyjne przedsiębiorstwa ściśle powiązane z Politechniką Śląską.
Ideą „Dnia Nauki i Przemysłu" jest wystawienie przez jednostki Politechniki  Śląskiej, innowacyjne firmy z Technoparku oraz jednostki B+R swoich osiągnięć w formie ciekawostek naukowych i technicznych, wykorzystując eksperymenty, pokazy oraz projekty interaktywne. Wydarzenie odbędzie się  na terenie Technoparku.

Impreza będzie miała charakter otwarty, w tym dniu w murach Technoparku będziemy gościć  władze miejskie, studentów i pracowników naukowych Uczelni, przedsiębiorców oraz młodzież szkół średnich jak i zainteresowanych nowinkami ze świata techniki i nauki mieszkańców.
Serdecznie zapraszamy do udziału w „Dniu Nauki i Przemysłu".