Culture

Miejska Biblioteka Publiczna                   

Bibliothèque Municipale  Publique

Plac Józefa Piłsudskiego 1,                                       

tél. 0048 32 233 24 75

- Filiale no 1 

- Filia nr 1, ul. Traugutta 53,                       

tél. 0048 32 333 18 15

- Section pour enfants 

- Oddział dla dzieci, Plac Józefa Piłsudskiego 3,

tél. 0048 32 333 00 50                                    

 

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
Centre Municipal de la Culture et du Sport          

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27,                     

tél. 0048 32 233 25 34

 

Muzeum Miejskie, Galeria "Podcień"     
Musée municipal, Galerie „Podcień"

Rynek 1                                                      
tél. 0048 32 333 16 35  

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej                    
Centre du Travail Extrascolaire

ul. Strzelców Bytomskich 3,                          
tél. +48 694 802 800

 

Społeczne Ognisko Muzyczne                
Centre Social de Musique

ul. Strzelców Bytomskich 3,                          
tél. 0048 32 233 83 77