Sport

OBJETS SPORTIFS

 

Hala Widowiskowo-Sportowa im. H. Wagnera   
Halle Spectaculaire-Sportive de H.Wagner

ul. Strzelców Bytomskich 1a,

tél. 0048 32 333 20 95

 

Stadion Sportowy                                                  
Stade Sportif

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 79,
tél. 0048 32 233 29 11

 

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny                         

Centre du Sport et de la Récréation
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
tél. 0048 32 233 21 60

 

CLUBS DE SPORT 

 

Miejski Klub Sportowo-Rekreacyjny „CZARNI"
Club Municipal du Sport et de la Récréation „NOIRS" (le football)

Stadion Sportowy

Stade Sportif, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 79,  
tél. 0048 32 233 29 11

 

Miejski Klub Sportowo-Rekreacyjny Pyskowice
Club Municipal du Sport et de la Récréation Pyskowice (volley-ball)
Hala Sportowa

Halle Sportive, ul. Strzelców Bytomskich 1,
tél. 0048 32 333 20 95

 

Miejski Klub Sportowy „RETURN"
Club Municipal du Sport „RETURN" (tennis)
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny

Centre du Sport et de la Récréation, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
tél. 0048 32 233 21 60

 

Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA"
Club Sportif des Elèves « TROIS » (football) 
ul. Strzelców Bytomskich 1,
tél. 0048 32 233 26 85

 

Śląski Klub „TAEKWON-DO"
Club Silèsien „TAEKWON-DO"

ul. Lompy,
tél. +48 781 996 177

 

Klub Sportowo-Rekreacyjny „REMEDIUM"

Club du Sport et de la Récréation « REMEDIUM » (football)
ul. Ignacego Paderewskiego 11,
tél. 0048 32 233 87 62 int. 26

 

Klub Sympatyków Siatkówki „GUMISIE"
Club des Sympathisants du Volley-ball „GUMISIE" (volley-ball)
ul. Wieczorka,
tél. +48 691 371 413

 

Klub Futsal Akademia Pyskowice

Le Club Futsal Academy Pyskowice (football-futsal)

Al. Jana Pawła II 9,

tél. +48 506 249 296 

www.futsalakademia.pl