Cennik ogłoszeń i reklam

Koszt reklamy ramkowej i ogłoszeń ramkowych - 1,23 zł /cm2 (z VAT).

 

Kontakt w sprawie zamieszczenia reklamy/ogłoszenia: 

Urząd Miejski w Pyskowicach

ul. Strzelców Bytomskich 3

44-120 Pyskowice

Wydział Kultury i Promocji, I piętro, pok. 252

tel. (32) 332-60-63

e-mail: gazeta@pyskowice.pl