INFORMACJA

2012-08-13

Informujemy, iż zlokalizowane na placu Żwirki i Wigury „gniazdo" przeznaczone na pojemniki do segregacji odpadów zostało zlikwidowane. Sukcesywnie będą usuwane wszystkie „gniazda" zlokalizowane w obrębie zabudowy jednorodzinnej. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów w systemie „workowym". Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu nr tel. 32 332 60 13.