INFORMACJA OPS PYSKOWICE

2012-06-15

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U z dnia 8 czerwca 2012 r., poz. 641) wydłużony został termin składania wniosków do 30 czerwca 2012 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach telefonicznie (32) 233 23 55 lub osobiście w godzinach przyjęć stron tj:

 

poniedziałek, środa, piątek: 7:30 - 10:30
wtorek: 12:00 - 15:00
czwartek: 12:00 - 17:00