JA W INTERNECIE – CYKL BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW

2018-06-05

Nasza Gmina planuje wziąć udział w programie „Ja w internecie” organizowanym przez Fundację Legalna Kultura. Jest to program dofinansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Wysokość grantu o jaki może się ubiegać nasza Gmina mieści się w przedziale 15.000-150.000 złotych (przy udziale min. 27 osób). Z pozyskanych w ramach grantów funduszy zorganizowane zostaną bezpłatne szkolenia dla mieszkańców.

Ja w internecie

Celem Programu jest stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, poprzez zwiększenia kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób dorosłych.

 

Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach:

  • umiejętności pozyskiwanie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych,
  • wiedzy w obszarach tematycznych: Rodzic w internecie, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Kultura w sieci.

 

W programie mogą wziąć udział osoby w wieku 25+ zameldowane na terenie Województwa Śląskiego. Różne grupy wiekowe mile widziane: od młodych rodziców po seniorów. Szkolenia na temat ww. zagadnień odbywać się będą w Pyskowicach, w godzinach popołudniowych w okresie: listopad 2018 – marzec 2019.

 

Wszystkie zainteresowane wzięciem udziału w programie osoby prosimy o zadeklarowanie swojego uczestnictwa w Biurze Informatyki Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: osobiście – UM w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3), pok. 305 (II piętro); telefonicznie pod nr tel. 32 332 60 17 do 20 czerwca do godziny 15.30.

 

Uwaga! Im więcej chętnych osób, tym większe szanse zrealizowania programu „Ja w internecie” w naszym mieście.