KARTA DUŻEJ RODZINY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

2018-03-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach informuje, że od 1.01.2018 r. istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie Karty Dużej Rodziny również w formie elektronicznej (aplikacji na telefon). Nieodpłatnie o formę elektroniczną mogą ubiegać się: posiadacze kart tradycyjnych (plastikowych), jeżeli wniosek o ich przyznanie był złożony przed 1.01.2018 r., a wniosek o wersję elektroniczną złożą najpóźniej do 31.12.2019 r.; osoby ubiegające się o przyznanie Kart Dużej Rodziny po 1.01.2018 r., jeżeli wnioskują równocześnie o obie wersje. Ważne! Osoby ubiegające się od 01.2018 r. o przyznanie jednej wersji kart, w przypadku domawiania karty drugiego rodzaju w późniejszym terminie muszą liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty 9,21 zł za każdą kartę (kwota nie podlega waloryzacji).

Karta Dużej Rodziny

Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny niezależnie od jej rodzaju (tradycyjna, elektroniczna) wynosi 9,40 zł za każdą osobę. W przypadku ubiegania się o duplikat obu wersji, ponoszona jest tylko jedna opłata. Opłatę za wydanie duplikatu należy wnieść na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach: 77 1020 2528 0000 0502 0480 5166 z dopiskiem: „opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wersji (tradycyjnej i/lub elektronicznej) dla: (imię i nazwisko)”. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z opłaty.

 

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Cicha 1 w godzinach pracy Ośrodka lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Dla osób domawiających kartę elektroniczną do już posiadanej tradycyjnej karty, tryb składania wniosku poprzez Portal  Emp@tia został uproszczony.

 

Więcej o Karcie Dużej Rodziny można przeczytać na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta