"KLĘSKA - POWÓDŹ CZY HURAGAN - STRAŻ POŻARNA CI POMAGA"

2009-03-18

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju zorganizował XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, którego celem było poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia wszelkiego typu zagrożeń.

 XI edycja konkursu przebiegała pod hasłem: „Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga" i była skierowana do uczniów szkół podstawowych oraz  gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat, a także uczniów  szkół specjalnych.

Zadaniem konkursu było zainteresowanie dzieci działalnością służb ratowniczych uczestniczących w suwaniu skutków klęsk żywiołowych, jak powodzie, huragany, trzęsienia ziemi. Coraz częstsze katastrofy naturalne stanowią prawdziwe zagrożenie dla człowieka i przyrody. Człowiek musi nauczyć się żyć ze zmianami w środowisku naturalnym i radzić sobie z nim. Celem edukacyjnym konkursu było kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz poprawa świadomości zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń i konieczności zmiany postawy w zakresie zachowania się podczas zagrożeń.  

 

Urząd Miejski w Pyskowicach zorganizował eliminacje gminne konkursu, w których udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych Nr 5 i 6, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Kółko Artystyczne dla Dzieci Niepełnosprawnych „Gumisie" z MOKiS-u.   

Spośród nadesłanych prac jury, wyłoniło najlepsze, które zostały wysłane do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gliwicach, aby wziąć udział w eliminacjach powiatowych.

 

Oto zwycięzcy  konkursu:

 

W grupie I (uczniowie szkoły podstawowej grupa młodsza: 6 - 8 lat):

  • Michalina WARECKA

  • Łukasz  PĘKAŁA

  • Natalia  LAMPARSKA 

 W grupie II (uczniowie szkoły podstawowej grupa średnia: 9 - 12 lat):

  • Jacek  STANISŁAWSKI

  • Nina ŻARNOWSKA

  • Adrian SKORUPA 

 W grupie IV (uczniowie niepełnosprawni):

  • Wiktoria SKRZYNIARZ

 

Wyróżnienia otrzymali:  Tomasz KUREK, Mateusz BARAŃSKI,  Karolina PRZEWOŹNA,  Dominika PAWŁOWSKA.