Konkurs na mural "Zainspiruj się Leśną Krainą"

2023-01-25

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" zaprasza mieszkańców obszaru LGD z zamiłowaniem artystycznym do udziału w konkursie na projekt graficzny muralu, który powstanie we wskazanej przez laureata lokalizacji.

Element ozdobny, treść zgodna z załączoną informacją

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z projektem graficznym muralu oraz zdjęciem miejsca, gdzie powstać ma mural należy złożyć do 28.02.2023r. do godz. 16.00 osobiście w biurze LGD lub przesłać pocztą na adres: ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin (liczy się data wpływu do biura). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15.03.2023r. na stronie internetowej organizatora (link).

Regulamin konkursu znajduje się na stronie (link)