KONKURS NA WYRÓB CUKIERNICZY

2019-03-06

Restauracja "Leśna Perła" w Rudzińcu zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy wyrób cukierniczy "I Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek Powiatu Gliwickiego". Celem konkursu jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych wyrobach cukierniczych służących promocji obszaru, regionu, czy miejscowości; promowanie i stymulowanie wykorzystania lokalnych zasobów, walorów obszaru powiatu gliwickiego oraz identyfikacja podmiotów i ich wyrobów, które mogą służyć do budowy produktu turystycznego i marki regionu.

KONKURS NA WYRÓB CUKIERNICZY

Uczestnikami konkursu mogą być:

  • „Profesjonaliści (cukiernie, piekarnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie)"
  • „Pasjonaci słodkości" (osoby fizyczne)
  • „Organizacje społeczne" (Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia/fundacje)

W/w powinni prowadzić działalność lub zamieszkiwać na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gliwickiego.

III Każdy z uczestników może dokonać zgłoszenia swojej pracy w trzech, poniższych kategoriach:

  • kategoria "TORT"
  • kategoria "Ciasto"
  • kategoria "Ciasteczko"

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania karty zgłoszenia pracy konkursowej (zawierającej opis produktu) najpóźniej do dnia 15.03.2019 r. na adres:
Regina Wieczorek, Ul. Piękna 19, 44-172 Chechło
lub elektronicznie na adres e-mail: festiwalslodkosci@wp.pl
z dopiskiem: Zgłoszenie na I Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek Powiatu Gliwickiego


Regulam konkursu, karty zgłoszeniowe oraz inne niezbędne, do udziału w konkursie, dokumenty są dostępne u Organizatora konkursu - restauracji "Leśna Perła" w Rudzińcu.