Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

KWIETNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2017-04-21

W czwartek 27 kwietnia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 14.30, odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016.

 

VII. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2016 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.

 

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru strefy komercyjnej, położonego po wschodniej stronie ul. Gliwickiej;

2) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej;

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;

4) wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu;

5) regulaminów targowisk na terenie miasta Pyskowice;

6) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;

7) przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pyskowice”;

8) dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r..

           

X. Sprawy organizacyjne.

 

XI. Zamknięcie sesji.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę