LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA

2015-10-13

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” zachęcamy organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, kluby, fundacje) jak również OPS, MOKiS, MBP oraz przedsiębiorców do przystąpienia do Stowarzyszenia LGD. W celu przystąpienia do stowarzyszenia wystarczy wypełnić deklarację i dokonać opłaty w wysokości 10 zł. Szczegóły oraz formularze do wypełnienia dostępne są w zakładce: Organizacje Pozarządowe/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Aktualności. 

Leśna Kraina Górnego Śląska - logo