„LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA” – WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY

2019-06-18

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 01/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Ogłoszenia dostępne są w aktualnościach na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl.

„LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA” – WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY