LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

2013-08-21

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach działając na podst. art. 110 w §3 ustawy z dn. 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) ogłasza I termin licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej 9.

Zobowiązany: Udo Valinski

Działki nr 934/95; 935/95; 936/95 KW NR GL1G/00057602/1

Oszacowana wartość nieruchomości: 1 189 700 zł.

Cena wywoławcza: 892 275 zł.

Wadium w wysokości jednej dziesiątej części oszacowanej wartości nieruchomości należy wnieść w formie przelewu na konto bankowe II Urzędu Skarbowego Gliwice nr:

NBP O/O Katowice 46 1010 1212 3185 2513 9120 0000

z tytułem przelewu „wadium-Udo Valinski" oraz określeniem osoby składającej wadium.

Wadium winno być uznane na rachunku urzędu najpóźniej do dnia 10.10.2013 r.

Termin i miejsce licytacji: 11.10.2013 r. godzina 10.00 siedziba II Urzędu Skarbowego Gliwice, ul. Młodego Hutnika 2, pok. 206, II p.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 32 339 98 21.