LOKALNA, A POMOŻE CENTRUM

2020-04-27

Pełną parą idą prace przy budowie drogowej „opaski” rozbudowującego się osiedla  domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Wieczorka. Nowa ulica będzie spełniała funkcję północnej obwodnicy miasta oraz skomunikuje tereny gospodarcze przy ul. Poznańskiej. Połączenie, na które miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, ma być gotowe do końca sierpnia.

LOKALNA, A POMOŻE CENTRUM

Pod koniec listopada 2019 r. podpisano umowę z firmą Colas Polska na rozbudowę ul. Lokalnej. Nowa droga pobiegnie tyłami osiedla „królów polskich”, w śladzie funkcjonujących już  odcinków ulicy o tej samej nazwie oraz wypełni lukę, która je obecnie dzieli. 

W pierwszym rzędzie na inwestycji skorzystają mieszkańcy osiedla. Aktualnie pozbawieni są oni możliwości bezpośredniego, szybkiego włączenia się do dróg wylotowych w kierunku północnym i południowym. Powoduje to z kolei zwiększenie ruchu w centrum miasta. Połączenie rozwiąże ten problem.

Poprawę powinni odczuć piesi. Przy nowej drodze pojawią się chodniki. Tym samym powstanie bezpieczne dojście z osiedla do pobliskiej szkoły podstawowej, projektowanych przystanków autobusowych, kościoła, sklepów.

Projekt zakłada  budowę drogi o długości blisko kilometra, z oświetleniem i odwodnieniem. Powstanie ciąg pieszy i cztery zatoki autobusowe. Inwestycja obejmuje też wykonanie skrzyżowania na włączeniu do ul. Wyzwolenia.  Chcemy też uspokoić mieszkańców obawiających się w związku z nową drogą TIR-ów pod swoimi oknami – ulica zamknięta będzie dla aut o masie 3,5 ton i cięższych.  

Nowa droga będzie alternatywnym połączeniem drogi na Brynek i w przeciwnym kierunku, do Gliwic, a drogą wojewódzką, łączącą Pyskowice z Wielowsią i dalej – z Zawadzkiem w województwie opolskim. Inwestycja spowoduje bezpośrednie skomunikowanie terenów mieszkalnych ze strefą inwestycyjną przy ul. Poznańskiej. Wyprowadzenie ruchu z centrum przełoży się na podniesienie bezpieczeństwa.

Na czas robót zachowany zostanie dojazd do ulic Malinowej i Poziomkowej. Ewentualne zmiany organizacji ruchu będą podawane do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

Całkowity koszt inwestycji to 5 549  653 zł, z czego 2 626 782 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia br.