MASECZKI SZYTE PRZEZ WOLONTARIUSZY TRAFIĄ DO MIESZKAŃCÓW

2020-04-06

 

 

 

Od tego tygodnia, z inicjatywy samorządu, część maseczek ochronnych szytych na bieżąco przez wolontariuszy i ochotników, trafiać będzie też w ręce mieszkańców Pyskowic. Straż Miejska oraz wolontariusze, w różnych dniach i godzinach, a także w różnych miejscach miasta, rozdawać będą chętnym mieszkańcom wielorazowe bawełniane maseczki. W związku z zakazem zgromadzeń oraz wprowadzonymi ograniczeniami, będą one rozdawane w takich miejscach, w których można obecnie przebywać tj. w okolicach sklepów, aptek, poczty, przystanków autobusowych czy parkingów. Do każdej maseczki dołączona będzie karteczka informacyjna z instrukcją użytkowania. Maseczkę stosować należy przebywając na zewnątrz, w komunikacji zbiorowej, w miejscach publicznych. Przed każdym kolejnym użyciem maseczkę powinno się wyprać i wyprasować.

 

 

 

MASECZKI SZYTE PRZEZ WOLONTARIUSZY TRAFIĄ DO MIESZKAŃCÓW

 

 

 

Inicjatywa ta jest kontynuacją akcji szycia ochronnych maseczek bawełnianych przez grupę wolontariuszy i ochotników z naszego miasta oraz okolicznych miejscowości, koordynowanej i zainicjowanej przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta. Maseczki te trafiają w pierwszej kolejności do pracowników służby zdrowia, ale też do okolicznych służb mundurowych czy instytucji. Jednak w związku z rozwojem akcji przekształciła się ona w Inicjatywę Sąsiedzką, realizowaną przez samorząd oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach w ramach projektu „Aktywne Pyskowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1.

 

Maseczka taka nie ochroni przed zarażeniem koronawirusem, ale:

- częściowo chroni przed przeniesieniem wirusa z dłoni w okolice ust, nosa,

- może zminimalizować ryzyko zarażenia, ale co najważniejsze może chronić osoby

  postronne, żebyśmy kaszląc i kichając nie zakażali innych,

- noszenie maseczki nie zwalnia nas z obowiązku trzymania odpowiedniego dystansu,

  unikania skupisk ludzkich czy dbania o higienę,

- maseczki nie zaszkodzą, mogą stanowić uzupełnienie ochrony.

 

Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest mycie rąk, izolacja i ograniczenie kontaktów międzyludzkich, a także stosowanie się do aktualnych zaleceń i wytycznych.

 

Wszystkim zaangażowanym w tę akcję, w imieniu całej pyskowickiej społeczności, pięknie dziękujemy!