Miasto otrzymało dotację na dom „Senior+”

2022-03-29

Miasto Pyskowice otrzymało 58 320 zł dotacji w ramach programu wieloletniego „Senior+”. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pobytu osób starszych Dzienny Dom „Senior+”.

Sala do ćwiczeń, po prawej starsza kobieta siedząc na piłce rozciąga taśmę, w głębi pod oknem dwie inne siedzą przy stoliku, jedna ćwiczy z ciężarkami, druga na urządzeniu do wykonywania obrotów dłonią

Placówka umożliwia pyskowickim seniorom w wieku 60 + dostęp do wysokiej jakości usług opiekuńczych. Przeznaczona jest do dziennego pobytu 15 osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program obejmuje m.in. opiekę i pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej oraz oferuje możliwość realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

Dotacja pokryje część kosztów rocznego funkcjonowania i utrzymania DD „Senior+”. Środki zostały przekazane w ramach wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021–2025.