MIEJSCA PARKINGOWE DLA KLIENTÓW URZĘDU

2019-06-17

Na parkingu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach wyznaczone zostały specjalne miejsca przeznaczone tylko dla klientów załatwiających sprawy w UM.
Oznaczone są białą namalowaną kopertą oraz tabliczką informacyjną.
To kolejny krok mający na celu usprawnienie i udogodnienie obsługi w naszym Urzędzie.

MIEJSCA PARKINGOWE DLA KLIENTÓW URZĘDU